F o l k l o r   E d e b i y a t   A r a ş t ı r m a l a r ı

 

 

 

 

Duygu varolduğu oranda
şiir de
yaşamın bir parçası olmayı
sürdürecek.

 


 

Şiir biçimlerine göre ilgili bölümü inceleyebilirsiniz.

Heceli                                          Serbest

 

 

 

 

 

 

 

© BeKa